Technology Capabilit

技术能力

长度类

       量块、光学计、测长仪、读数、测量显微镜 、金相显微镜、工具显微镜、坐标测量机、投影仪等。

 

理化类

       气相色谱仪、液相色谱仪、离子色谱仪、台式气相色谱-质谱联用仪、发射光谱仪、浊度计等。

 

力学类

       砝码、电子天平、机械天平、非自行指示秤、数字指示秤、模拟指示秤、架盘天平、液压千斤顶等。

 

热工类

       环境(温湿度)试验设备、  模拟温度指示调节仪、数字温度指示调节仪、温度指示控制仪、温度巡回检测仪、数字温度计等。

 

电学无线电类

       直流标准电流源、交流标准电流源、半导体管特性图示仪、电容器漏电流测试仪、(静电)手环/脚环测试仪等。

流量计

       可计量校准的流量仪表类型:涡街流量计、电磁流量计、液体质量流量计、涡轮流量计、速度式流量计、浮子流量计、超声流量计、液体容积式流量计。

点击咨询详情